Od 1 stycznia 2022 nie pojedziemy na LPG ?

Od 1 stycznia 2022 nie pojedziemy na LPG ?

 

Od 1 stycznia 2022 nie pojedziemy na LPG?

Tak krzykliwe tytuły w ostatnim czasie pojawiły się mediach. Wprowadziły duże zamieszanie u posiadaczy samochodowych instalacji gazowych. Nic dziwnego ponieważ w treści artykułów przeczytamy, że od 1 stycznia 2022 r. właściciele aut zasilanych LPG nie będą mogli poruszać się po polskich drogach. Przyczyną ma być ustawa, która zacznie obowiązywać od nowego roku i wygasi wystawione homologacje samochodowych instalacji LPG.

Autorzy w/w artykułów powołali się na projekt ustawy UC80 o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, który pojawił się trzeciego sierpnia bieżącego roku. i reguluje sprawy wszystkich homologacji, obowiązków ich właścicieli oraz proponuje regulacje dotyczące nadzoru jaki ma sprawować TDT. Zakłada on między innymi stworzenie nowej, dodatkowej możliwości montażu instalacji LPG w oparciu o regulamin 115 EKG ONZ, co wynika z konieczności dostosowania prawa krajowego do wymogów międzynarodowych. Wiele zapisów projektu wzbudziła poważne obawy branży LPG. Zaniepokojona takim obrotem spraw grupa posłów postanowiła złożyli interpelację do Ministra Infrastruktury. Dnia 3 listopada 2021r. uzyskaliśmy odpowiedz Ministerstwa Infrastruktury która rozwiewa wszystkie wątpliwości.

W dużym skrócie. Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Kierowcy pojazdów z instalacjami LPG nie mają się czym martwić ponieważ nikt nie wycofa wydanych homologacji. Dodatkowo Ministerstwo informuje że obie krajowe ścieżki wydawania homologacji czyli obecna oraz nowoprojektowana będą funkcjonować równolegle. Zatem nie czekaj do stycznia. Zamontuj instalacje LPG i zacznij oszczędzać już teraz! 

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na interpelację:

Przepisy zawarte w projekcie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia UC80,
w odniesieniu do procedur homologacji dodatkowych układów zasilania pojazdów paliwem gazowym, po
pierwsze zachowują aktualny krajowy system homologacji w tym zakresie, a jednocześnie wprowadzają
w odniesieniu do zainteresowanych podmiotów dodatkową – opcjonalną krajową ścieżkę uzyskania
homologacji poprzez tryb przewidziany w regulaminie ONZ nr 115. Obie krajowe ścieżki (obecna oraz
nowoprojektowana) będą funkcjonować równolegle. Ich wybór należy do podmiotów chcących dokonywać
takich instalacji w pojazdach, wobec czego podnoszone zarzuty dotyczące negatywnych skutków
wprowadzenia zapisów ustawy na przedsiębiorców są niezasadne, i nie znajdują odzwierciedlenia
w zapisach przedmiotowego projektu. Zarzuty te są nieprawdziwe i wprowadzają dezorientację, a także
podważają intencję projektodawcy, którą jest m.in. wyjście naprzeciw postępowi technologicznemu i rynkowi
gazu w Polsce. Obie krajowe ścieżki (obecna oraz nowoprojektowana) będą funkcjonować równolegle. Ich
wybór należy do podmiotów chcących dokonywać takich instalacji w pojazdach, wobec czego pozbawianie
uczestników ruchu drogowego możliwości wyjazdu na drogi, w ogóle nie ma i nie będzie mieć miejsca.
Należy podkreślić, że ścieżka uzyskania homologacji w projekcie ustawy UC80 pozostaje niezmieniona
i nie ma tu mowy o narzucaniu jakichkolwiek nowych obowiązków, które są przecież spełniane od lat przez
podmioty posiadające już świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowujących dany typ
pojazdu do zasilania gazem.
W związku z tym podniesiony argument o stratach finansowych, na jakie narażone byłyby krajowe podmioty
wykonujące działalność w zakresie doposażania pojazdów w instalacje gazowe jest nieprawdziwy
i bezpodstawny.
Przepisy przejściowe w odniesieniu do wydanych dokumentów homologacyjnych, w tym również ważności
wydanych świadectw homologacji sposobu montażu instalacji przystosowujących dany typ pojazdu do
zasilania gazem przewidują zachowanie ważności tych dokumentów.
W związku z tym, dotychczasowe nabyte prawa wynikające z posiadania świadectwa homologacji zostaną
zachowane przez każdy podmiot, który takie świadectwo homologacji posiada.

Pełna treść interpelacji
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na interpelację.