Aktualne przepisy uprawniające do zwolnienia aut ciężarowych z instalacją CNG z MAUT
z dnia 18.05.2020

Komisja parlamentarna ds. transportu zdecydowała o przedłużeniu zwolnienia samochodów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym z opłat za przejazdy autostradami. Karl Holmeier, członek niemieckiej komisji parlamentarnej ds. transportu i deputowany niemieckiego parlamentu, potwierdził plany wydłużenia nieodpłatnych przejazdów po autostradach dla samochodów ciężarowych. Jeżeli projekt zostanie zatwierdzony przez Niemiecki Parlament i Radę Federalną, pojazdy o masie powyżej 7,5 tony zasilane CNG i LNG będą zwolnione z opłat Toll Collect za przejazdy autostradami (MAUT) do końca 31 grudnia 2023 r. Wydłużenie zwolnienia będzie korzystne dla przewoźników eksploatujących samochody ciężarowe zasilane gazem zarówno na trasach wewnętrznych w Niemczech, jak i na trasach międzynarodowych, z uwagi na centralne położenie Niemiec na przecięciu głównych europejskich korytarzy transportowych. Zwolnienia wprowadzono po raz pierwszy z początkiem 2019 r.
Obecnie sieć dystrybucji gazu ziemnego obejmuje już główne korytarze transportowe w Europie, a jej rozwój nabiera tempa. Liczba stacji LNG powinna wzrosnąć z 249 w 2019 roku do ponad 450 w 2022r. Infrastruktura będzie dalej się rozwijać, ponieważ rząd federalny Niemiec skupia się na gazie ziemnym jako kluczowym elemencie strategii osiągnięcia celów klimatycznych. W Austrii także wprowadzono odstępstwo dla samochodów ciężarowych napędzanych LNG od odcinkowego zakazu jazdy w Tyrolu. Zmiana zasad opodatkowania gazu ziemnego, która weszła w życie 1 stycznia 2020r., klasyfikuje obecnie LNG jako substytut gazu, który nie podlega podatkowi od paliw kopalnych.

źródło : truck.pl

#cng #cngtruck #truckcng #tircng #freemaut #cngdiesel #dieselcng,