ZWROT TOWARU

Szanowni klienci, informujemy iż ze względu na dbałość o oferowane towary oraz stan i specyfikę ich opakowań część sprzedawanych przez nas towarów nie podlega zwrotowi.
W związku z powyższym towarami niezwracanymi są takie artykuły jak:
● oleje, płyny i chemia,
● uszczelki, komplety naprawcze,
● elementy elektryczne i elektroniczne,
● towary sprowadzane i kompletowane na zamówienia indywidualne.

W pozostałych przypadkach szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele handlowi oraz dział sprzedaży.
Zwracane towary jak i ich opakowania nie mogą nosić śladów użytkowania. W przypadku zwrotu prosimy wypełnić PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU

REKLAMACJE

 1. Podstawą reklamacji jest dowód dokonania transakcji.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru wraz z reklamacją do LPG Sklep.
  Reklamowany towar należy DOSTARCZYĆ na adres siedziby firmy:
  ROCAR Robert Mroczkowski
  Nowe Boryszewo 10/1
  09-410 Płock
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  ● imię i nazwisko reklamującego
  ● jego adres
  ● przedmiot reklamacji
  ● datę zakupu
  ● datę stwierdzenia wady
  ● opis wady
  ● żądanie reklamującego, co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
  Reklamacja może być złożona za pomocą formularza reklamacyjnego: PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY.
 4. W przypadku braku danych, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, Rocar zwróci się niezwłocznie do Klienta o uzupełnienie protokołu reklamacji, a termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia dostarczenia przez Klienta danych.
 5. W przypadku uznania reklamacji koszty dostarczenia rzeczy są zwracane Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez LPG Sklep), niezwłocznie, ale nie później, niż 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Należność zwracamy za pośrednictwem tylko i wyłącznie konta bankowego. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Podobnie zwracana jest cena lub część ceny zakupu w przypadku decyzji LPG Sklep o zwrocie lub obniżeniu ceny.
 6. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, koszt transportu zwrotnego spoczywa na odbiorcy.
 7. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub niekompletnego, należy bezzwłocznie powiadomić o tym, e-mailowo lub telefonicznie. pracownika sklepu . Klient uzyska informację, co należy wykonać w takim przypadku.
 8. W przypadku niezadowalającego, zdaniem Klienta, sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, może on wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. W przypadku klientów będących konsumentami, mogą oni na etapie przedsądowym skorzystać z polubownych metod rozstrzygnięcia sporu, na przykład: mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, czy stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.