Rejestracja klienta
Firmy motoryzacyjne zainteresowane stałą współpracą prosimy o kontakt . Przy rejestracji niezbędne są dokumenty rejestrowe firmy tj. wyciąg z KRS lub wpis do ewidencji, NIP, Regon. Firmy zarejestrowane w bazie klientów ROCAR uzyskują indywidualne rabaty.

Zamówienia
Firmy zarejestrowane w bazie klientów:
Zamówienia przyjmujemy

  1. bezpośrednio w punkcie sprzedaży ROCAR,
  2. faksem,
  3. elektronicznie (mailem, przez sklep),
  4. u Przedstawicieli Handlowych,
  5. telefonicznie.

Firmy nie zarejestrowane w bazie klientów / klienci detaliczni
Zamówienia przyjmujemy:

  1. bezpośrednio w punkcie sprzedaży ROCAR,
  2. faksem,
  3. elektronicznie (mailem, przez sklep).

Dostawy

transport ROCAR – dostawy zamówionego towaru realizujemy na stałych trasach. Szczegółowych
informacji udziela Dział sprzedaży.
dostawa firmą kurierską

Dostawy zamówień o wartości przekraczającej 3000 netto i wadze nie przekraczającej 30kg realizowane są na koszt ROCAR w pozostałych przypadkach koszt i termin dostawy ustalane są indywidualnie.Dostawy zamówionego towaru realizowane są przez wyspecjalizowane firmy spedycyjne z, którymi ROCAR ma podpisane umowy – GLS, OPEK, RABEN.

W przypadku dostaw firmą spedycyjną Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma obowiązek zażądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu szkody. Nie dopełnienie tego obowiązku skutkuje brakiem możliwości dochodzenia należności za uszkodzony towar – reklamacje dostaw bez protokołu szkody NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE. Podstawą reklamacji jest protokół szkody, list przewozowy i kopia faktury zakupu.

Reklamację można zgłosić bezpośrednio u przewoźnika lub poprzez kontakt z Działem sprzedaży.

Reklamacje towarów
W przypadku wad ukrytych tj .wad które ujawniły się przy montażu czy eksploatacji Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację do ROCAR w ciągu 24 godzin od ujawnienia wady. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie reklamowanej części oraz wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego – zgodnego z rodzajem reklamowanej części. Formularze dostępne są do pobrania w odpowiednich działach – zakładka Serwis informacyjny. Szczegółowe wymogi rozpatrzenia reklamacji określają dokumenty gwarancyjne dołączane do oferowanych towarów.